Upisi

RJEŠENJE o upisu djece u Dječji vrtića „Hlapić" za pedagošku godinu 2024./2025.

OBJAVU UPISA DJECE U DJEČJI VRTIĆ „HLAPIĆ" ZADAR ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Nepotpuna dokumentacija prema zadanim kriterijima u zahtjevu za upis neće se razmatrati.


Upisi u D.V. „ Hlapić „ odvija se kroz čitavu godinu, ovisno o tome da li ima slobodnog mjesta u jaslicama ili vrtićkoj skupini.

Cijena 10 satnog mjesečnog boravka djeteta u vrtiću je 79.63 € / 600,00 HRK.

Dokumenti potrebni za upis djeteta u vrtić:

 • Preslika rodnog lista i domovnice djeteta,OIB djeteta
 • Potvrda poduzeća, ustanove, obrta roditelja / skrbnika o radnom odnosu s OIB-om roditelja / skrbnika - izvornik.
 • Liječničko uvjerenje - o obavljenom sistematskom pregledu (daje djetetov pedijatar) – izvornik
 • Preslika osobne iskaznice roditelja ili skrbnika (obostrano)
 • i druge bitne činjenice (ukoliko ih Korisnik ima)
  • preslika rješenja o statusu invalida domovinskog rata
  • preslika rješenja o skrbništvu, udomiteljstvu i sl.
  • preslika rješenja centra za socijalnu skrb o težim socijalnim i zdravstvenim prilikama
  • preslika nalaza i mišljenja stručne komisije o djetetu s poteškoćama u razvoju
  • preslika dokaza o pravu na dječji doplatak u tekućoj godini
  • preslika IP kartice za prethodnu godinu roditelja/skrbnika
  • preslika dokaza o podstanarstvu
  • preslika pravomoćne presude o razvodu braka
  • potvrda o statusu redovnog studenta
OBRAZAC ZA UPIS U DV HLAPIĆ
OBRAZAC ZA UPIS U DV HLAPIĆ PDF
OBRAZAC ZA UPIS U DV HLAPIĆ DOC

Dječji vrtić "Hlapić"

Nikole Tesle 44
23000 Zadar

IBAN: 6024020061100725557

Kontaktirajte nas

Mob: +385(91)5155 124

Mob: +385(99)4016 914

Email: info@dv-hlapic.hr


© 2024 - DJEČJI VRTIĆ „HLAPIĆ"