Programi

Naši programi

  • redovni desetosatni program
  • kraći program
  • program predškole integriran u desetosatni program

Redovni programi se provode za djecu od navršene jedne godine života do polaska u osnovnu školu.

U sklopu redovnog programa potiče se zadovoljavanje dječjih osnovnih tjelesnih i zdravstvenih potreba, razvijanje psihosocijalnih vještina, usvajanja kulturno higijenskih navika, te provode istraživačko spoznajne aktivnosti prema psihofizičkim karakteristikama pojedinog djeteta, uz potpuno individualizirani pristup djetetu.

Dječji vrtić "Hlapić"

Nikole Tesle 44
23000 Zadar

IBAN: 6024020061100725557

Kontaktirajte nas

Mob: +385(91)5155 124

Mob: +385(99)4016 914

Email: info@dv-hlapic.hr


© 2023 - DJEČJI VRTIĆ „HLAPIĆ"