Javne informacije

Povjerenik za informiranje - preuzmi PDF

Prilog Uputi za provedbu članka 13. Zakona o pravu na pristup informacijama

Obrazac za dostavu podataka o tijelu javne vlasti i službeniku za informiranje u Popis tijela javne vlasti Povjerenika za informiranjePOPIS TIJELA JAVNE VLASTI - PODACI O TIJELU JAVNE VLASTI I SLUŽBENIKU ZA INFORMIRANJE

OIB 55704631569
Naziv tijela javne vlasti DJEČJI VRTIĆ „HLAPIĆ"
Adresa (ulica i broj) NIKOLE TESLE 44
Poštanski broj 23000
Sjedište (općina ili grad) ZADAR
Broj telefona +385(91)5155 124
Broj faksa -
Internet stranica tijela javne vlasti www.dv-hlapic.hr
E-mail tijela javne vlasti kikic_13@net.hr
Službenik za informiranje - ime i prezime INES MARIJAN
Službenik za informiranje – broj telefona +385(91)5155 124
Službenik za informiranje – e-mail iinesmarjan@gmail.com

Dječji vrtić "Hlapić"

Nikole Tesle 44
23000 Zadar

IBAN: 6024020061100725557

Kontaktirajte nas

Mob: +385(91)5155 124

Mob: +385(99)4016 914

Email: info@dv-hlapic.hr


© 2024 - DJEČJI VRTIĆ „HLAPIĆ"